Symtom som behandlas Om Axis Rehab AB Äldre och träning Skador i handboll Kontakt och länkar Hem

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

AXIS REHAB AB                          

SJUKGYMNASTIK - REHABILITERING - UTBILDNING - ARTROSSKOLAN - KONTAKT -  FACEBOOK 

                                                                                                                                                                                                                      

  ​                  phone.jpg    HUDIKSVALL 0650-182 11, 18307     GNARP 0652-20620

BEHANDLING AV AKUT SKADA

Stukad fotled Akut knäskada Grundträning handboll
Träna fotled Träna knäled


Om man strävar efter att åstadkomma snabb läkning gäller det att förhindra svullnad så mycket som möjligt.

 

Tryckförband effektivast
Tryckförband är den metod som mest effektivt stillar blödning. Minst 90 procent av blödningen stannar upp inom några få sekunder. Viktigt är att använda en rejäl elastisk linda, typ Dauerbinda, och linda på den så snabbt som möjligt. Varje minut utan linda gör att blödningen fyller på sig. Lindan skall dras så hårt som möjligt över det skadade

området utan att det känns direkt obehagligt och bör bibehållas en kvart. Därefter har blödningsrisken minskat och man kan linda om lösare. Lindan bör sitta på kontinuerligt de första två dygnen för att förhindra svullnad, därefter ytterligare ett par dygn dagtid eller så länge skadeområdet är svullet

 

Stilla läge i det akuta skedet är mycket viktigt, men förkastligt så snart det akuta skedet är över. Om man använder den skadade kroppsdelen kommer mer blod att pumpas dit, och blödningen blir större. En aktiverad kroppsdel har 20 gånger mer blodflöde än en vilande. För att förhindra blödningen skall den skadade därför hålla sig i stillhet åtminstone de första 6-8 minuterna, helst 15-20 minuter. När blödningen väl slutat är stilla läge av mindre betydelse, och efter något dygn är det dessutom direkt skadligt.

 

Högläge efter ett par dygn
Högläge spelar mindre roll när det gäller själva akuta blödningen, men större roll för att förhindra en del av svullnaden. Under den akuta fasen är högläge inte nödvändigt. Vätskan som ger svullnaden är till största delen belägen utanför blodbanan, ute i vävnaden. Vätskans rörelse beror på tyngdkraften, dvs att den rör sig till de lägsta delarna. Eftersom svullnaden utvecklar sig gradvis under ett par dygn efter skadan är det en fördel att hålla den skadade kroppsdelen i högläge så länge som möjligt under den tiden.

 

Kyla ner enbart för att lindra smärtan
Många använder kyla i form av kylpåsar vid akuta skador. Modern forskning har dock visat att effekten är mycket begränsad när det gäller att sänka temperaturen i mjukdelar under huden. En kylpåse kan ge 6-8 graders temperatursänkning efter 45 minuter, vilket gör att blodflödessänkningen blir högst måttlig och kommer för sent i blödningsförloppet. Däremot ger kylan en god smärtstillande effekt och kan därför användas som lokalt smärtstillande behandling.

 

Läkemedel som behandling
För att lindra smärta ges värktabletter. Den antiinflammatoriska effekten av sådana medel, så kallade NSAID, är väldigt liten i den senare delen av skadeförloppet. Tabletterna verkar på så sätt att de hämmar inflammationsämnet, prostaglandin, som släpps ut akut vid en skada. Men efter det akuta skedet är minskar prostaglandinfrisättningen. Därför är den antiinflammatoriska effekten av NSAID-läkemedel mindre betydelsefull då. Som smärtstillande medel fungerar läkemedlen paracetamol (tex Alvedon, Panodil), acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl m fl) och NSAID (Voltaren, Ipren etc) ungefär likvärdigt.

Hemsida med Sitoo